[x] ปิดหน้าต่างนี้
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 30 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
เว็บไซค์โรงเรียนกีฬา
โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)  

ชื่อ : นายศุภกิจ จันทร์ตรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายมานพ โพธิ์พันธุ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการกีฬา
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสงคราม นากา
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสุดใจ ดอนเตาเหล็ก
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายเจริญ อนันเอื้อ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหาร
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวสมหญิง อินทรกำแหง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
หน้าที่หลัก : หัวหน้างานส่งเสริมกีฬาสู่ควาามเป็นเลิศฯ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายภาคภูมิ โม่งประณีต
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
หน้าที่หลัก : หัวหน้างานศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางบุปผา ศรีเกษ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
หน้าที่หลัก : หัวหน้างานพัฒนาบุคลิกภาพนักเรียน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางเนาวรัตน์ สมพร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
หน้าที่หลัก : หัวหน้างานกิจกรรมและนันทนาการ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางวลัยลักษณ์ สุบินดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
หน้าที่หลัก : หัวหน้างานแนะแนวและบริการการศึกษา
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางทักษิณา นากา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
หน้าที่หลัก : หัวหน้างานหลักสูตรและการสอน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวรวิวรรณ จันทร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
หน้าที่หลัก : หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวอภิชยา หอมรวง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
หน้าที่หลัก : หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวอุสา พลบุญ
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก : หัวหน้างานสารบรรณ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : สิบเอกเสกสันต์ ชุ่มอภัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
หน้าที่หลัก : หัวหน้างานพัสดุ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวผุสดี จันทลู
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก : หัวหน้างานการเงินและบัญชี
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสุนันท์ นุ่นสังข์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
หน้าที่หลัก : หัวหน้างานอาคารสถานที่
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสุวรรณสี แสงงาม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
หน้าที่หลัก : หัวหน้างานพยาบาลและสุขอนามัย
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวปุณฑริกา เปานาเรียง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
หน้าที่หลัก : หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางผุสดี ผิวหอม
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก : หัวหน้างานห้องสมุด
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : ฝ่ายวิชาการ
3 : ฝ่ายกิจการนักเรียน
4 : ฝ่ายพัฒนาการกีฬา
6 : ผู้บริหาร