[x] ปิดหน้าต่างนี้
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 16 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
เว็บไซค์โรงเรียนกีฬา
โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)  

ชื่อ : นางสาววารุณี ยอดคำมี
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก : งานส่งเสริมกีฬาสู่ความเป็นเลิศฯ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายภิญโญ สำนวน
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก : งานพัฒนาบุคลิกภาพนักเรียน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายอภิชาติ มะเส
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก : งานพัฒนาบุคลิกภาพนักเรียน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายไพโรจน์ อนันตณรงค์
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก : งานพัฒนาบุคลิกภาพนักเรียน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสุเทพ บุญสูง
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก : งานพัฒนาบุคลิกภาพนักเรียน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวกิรติญา วงษ์มาเกตุ
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก : งานกิจกรรมและนันทนาการ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางวราภร ชุ่มอภัย
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก : งานกิจกรรมและนันทนาการ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายเกรียงไกร ดวงแก้ว
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก : งานหอพักนักเรียน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายเจริญศักดิ์ กาละพัฒน์
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก : งานหอพักนักเรียน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายเจนณรงค์ เชิดสุข
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก : งานหอพักนักเรียน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายนิกร มะลิวรรณ์
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก : งานสภานักเรียน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายวีระพันธ์ บุษบงค์
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก : งานแนะแนวและบริการการศึกษา
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวจิตฐิตา ศรีภักดิ์
ตำแหน่ง :
หน้าที่หลัก : งานแนะแนวและบริการการศึกษา
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/3
<< 1 2 3 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : ฝ่ายวิชาการ
3 : ฝ่ายกิจการนักเรียน
4 : ฝ่ายพัฒนาการกีฬา
6 : ผู้บริหาร