[x] ปิดหน้าต่างนี้
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 30 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
เว็บไซค์โรงเรียนกีฬา
โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)


แผนผังหน่วยงาน
ฝ่ายบริหาร
Click ดูประวัติ
นายเจริญ อนันเอื้อ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหาร
Click ดูประวัติ
สิบเอกเสกสันต์ ชุ่มอภัย
ครู คศ.2
หัวหน้างานพัสดุ
Click ดูประวัติ
นายสุนันท์ นุ่นสังข์
ครู คศ.1
หัวหน้างานอาคารสถานที่
Click ดูประวัติ
นางสุวรรณสี แสงงาม
ครู คศ.1
หัวหน้างานพยาบาลและสุขอนามัย
นางสาวอุสา พลบุญ
หัวหน้างานสารบรรณ
Click ดูประวัติ
นางสาวผุสดี จันทลู
พนักงานราชการ
หัวหน้างานการเงินและบัญชี
Click ดูประวัติ
นางสาวปุณฑริกา เปานาเรียง
ครู คศ.1
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
นางรัตนดา นันทา
งานสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน
นางสาวยุวดี วงศ์สุวรรณ
งานสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน
นางสาวสุวารี วุฑฒกนก
งานสารบรรณ
นางสาวเสาวนีย์ แสงอรุณ
งานสารบรรณ
Click ดูประวัติ
นางสาวเมลดา ประนันติ๊บ
งานการเงินและบัญชี
นางสาวธัญภัทร วรเพ็ญศิริวัฒน์
งานพัสดุและวัสดุเครื่องแต่งกาย
Click ดูประวัติ
นางสาวเพชรอาภรณ์ นาโพนงาม
งานพัสดุและวัสดุเครื่องแต่งกาย
นางสาวยวมนต์ เกิดเกษม
งานพัสดุและวัสดุเครื่องแต่งกาย
นายฉลอง สร้อยสีหา
งานอาคารสถานที่
นางสาวเทวีพร สิทธิศรีจันทร์
งานวางแผนและพัฒนา
นายอภิชัย คำอาจ
งานยานพาหนะ
นายกฤษณ์ จิตรสม
งานพยาบาลและสุขอนามัย
นายผดุงศักดิ์ ทวนสูงเนิน
งานประชาสัมพันธ์
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : ฝ่ายวิชาการ
3 : ฝ่ายกิจการนักเรียน
4 : ฝ่ายพัฒนาการกีฬา
6 : ผู้บริหาร