[x] ปิดหน้าต่างนี้
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 30 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
เว็บไซค์โรงเรียนกีฬา
โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)


แผนผังหน่วยงาน
ฝ่ายพัฒนาการกีฬา
Click ดูประวัติ
นายมานพ โพธิ์พันธุ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการกีฬา
Click ดูประวัติ
นางสาวสมหญิง อินทรกำแหง
ครู คศ.1
หัวหน้างานส่งเสริมกีฬาสู่ควาามเป็นเลิศฯ
Click ดูประวัติ
นายภาคภูมิ โม่งประณีต
ครู คศ.1
หัวหน้างานศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา
Click ดูประวัติ
นายธนะศักดิ์ บัวคำศรี
งานกายภาพบำบัด
นายธนากูล เผาผ่า
งานศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา
นางสาววารุณี ยอดคำมี
งานส่งเสริมกีฬาสู่ความเป็นเลิศฯ
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : ฝ่ายวิชาการ
3 : ฝ่ายกิจการนักเรียน
4 : ฝ่ายพัฒนาการกีฬา
6 : ผู้บริหาร