[ อนิรุต ครุฑจันทร์ ]
ชื่อ-นามสกุล : 
อนิรุต ครุฑจันทร์
ชื่อเล่น : 
เสือ
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
9/7/2545
อายุ : 
15
เพศ : 
ชาย
E-mail : 
anirut0969378675@gmail.com  
ที่อยู่ : 
บ้านหนองเหล็ก
อำเภอ : 
บัวเชด
จังหวัด : 
สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ : 
32230
เบอร์โทรศัพท์ : 
0965402898
สถานที่ทำงาน : 
นักเรียน/นักศึกษา
การศึกษา : 
มัธยมศึกษาตอนต้น