7 ธันวาคม 2021 By ผู้ดูแลระบบ

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ปี 2564

จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร น้อมลำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้