29 พฤศจิกายน 2021 By admin

ผอ.โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ รับรางวัลหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศด้านการเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2564

วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 นายวุฒิศักดิ์ ชูชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ เข้ารับรางวัลหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศด้านการเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2564 “ดีเลิศ” ณ​ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ