22 เมษายน 2022 By ผู้ดูแลระบบ

ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษเข้าร่วมเป็นขวัญและกำลังใจกับคณะเจ้าหน้าที่ทีมเเละนักกีฬาผู้สูงอายุตัวแทนจังหวัดศรีสะเกษ