21 กุมภาพันธ์ 2022 By ผู้ดูแลระบบ

ภาพกิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพและทักษะทางกีฬา นักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565