ตราประจำโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ประกอบด้วยรูปพระพลบดีทรงช้างเอราวัณ (ช้างสามเศียร) มีวงกลม 3 วง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์องค์ 3 ของการศึกษา ด้านบนชื่อสถาบันการพลศึกษา และ แถบชื่อโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษอยู่ด้านล่าง

สีประจำโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน มี 3 สี ได้แก่ เหลือง แสด และดำ
1.สีเหลือง หมายถึง สีของดอกลำดวนซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดศรีสะเกษ
2.สีแสด หมายถึง สีประจำจังหวัดศรีสะเกษ
3.สีดำ หมายถึง สีแห่งความกล้าหาญ

ธงประจำโรงเรียน

มีสี 3 แถบ ได้แก่ เหลือง แสด และดำ ตรงกลางมีตราประจำโรงเรียน