โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ  อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

ที่อยู่ : โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ เลขที่ 74 หมู่ที่ 10 ถ.ทองมาก ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000

โทรศัพท์ 045-616391
โทรสาร 045-916391
เว็บไซต์ https://www.sskss.ac.th

ส่งข้อความถึงโรงเรียน