การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดชนิดกีฬาสำหรับโรงเรียนกีฬาและวิทยาเขตครั้งที่ 4 ในวันที่ 3-4 กันยายน 2565 ณห้องประชุมศรีตรังมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตตรัง