วัน เสาร์ ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕
งานประชาสัมพันธ์ขออนุญาต รายงานประมวลภาพบรรยากาศการแข่งขัน กีฬามวยปล้ำ ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕ กีฬามวยปล้ำ ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ