รายงานสรุปผลการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2565
ตั้งแต่วันที่ 3- 4 กันยายน 2565 และได้เป็นตัวแทนในการแข่งขัน ณ จังหวัดเชียงใหม่

^^ประเภทบุคคล^^

– นางสาวปริชญา สวยสะอาด
– นางสาวรุ่งนภา ดวงพุฒ
– นางสาวภัณฑิรา อินทร์แปลง
– นางสาวอภิญญา แสนทวีสุข
– นางสาวพัชราพร ขันโพธิ์น้อย
– นางสาวเปรมวดี จามะรีย์

^^ประเภทท่าทุ่มมาตรฐาน^^

– นางสาวสิณัฐชามณฑ์ ชินวงศ์
– นางสาวณัฐฌธิดา บูระภักดิ์