ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2 กันยายน 2022 By ผู้ดูแลระบบ

ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566