ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

16 กันยายน 2022 By ผู้ดูแลระบบ
img086