26 พฤศจิกายน 2021 By admin

รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

📌📌📌ประกาศ📌📌📌รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ !!!^^รายงานตัวเพื่อเข้าสอบข้อเขียน 07.00 – 08.00 น.^^เริ่มทำการสอบข้อเขียน 09.00 – 12.00 น.***อย่าลืมนำบัตรประจำตัวสอบ และบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วย ***หมายเหตุ ให้นักเรียนที่มีรายชื่อฯ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตรวจสุขภาพ แล้วไปตรวจ ณ โรงพยบาลของรัฐ ตามรายการแนบมาในลิงค์นี้ ถือมาด้วยในวันสอบข้อเขียนให้เรียบร้อย

แบบฟอร์มตรวจสุขภาพ