พิธีเปิด การแข่งขันกีฬานักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร

วันที่ 19 สิงหาคม 2565
สิบเอกเสกสันต์ ชุ่มอภัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ​ ได้เข้าร่วมพิธีเปิด การแข่งขันกีฬานักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ณ สนามกีฬากลางจังหวัด ศรีสะเกษ (เกาะกลางน้ำ)