23 กุมภาพันธ์ 2022 By ผู้ดูแลระบบ

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565

ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศมารายงานตัวเพื่อสอบข้อเขียนในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ตามกำหนดการดังนี้

  1. รายงานตัวเพื่อเข้าสอบข้อเขียน เวลา 07:00 – 08:00 น.
  2. เริ่มทำการสอบข้อเขียน เวลา 09:00 – 12:00 น.

หากไม่มารายงานตัวเพื่อเข้าสอบข้อเขียน ตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนดถือว่า “สละสิทธิ์”

ทั้งนี้ นักเรียนที่มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ