23 กุมภาพันธ์ 2022 By ผู้ดูแลระบบ

แบบฟอร์มตรวจร่างกายของนักเรียนเข้าใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

นักเรียนที่ผ่านการทดสอบให้ดำเนินการตรวจร่างกายดังเอกสารแนบ และให้นำเอกสารมาส่งในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ทั้งนี้ให้แต่งกายชุดนักเรียนเข้าสอบ