ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหาร

นายสุนันท์ นุ่นสังข์

ผู้ช่วยฝ่ายบริหารแผนกสารบรรณ

นางบุปผา ศรีเกษ

หัวหน้าแผนกสารบรรณ

นางสาวปิยะพร สีเสน

ผู้ช่วย

นางสาวฉัตรวรีย์ มะลิยา

ผู้ช่วย

นางสาวสิทธิณี ศรีปัตเนตร

ผู้ช่วยแผนกแผนและงบประมาณ

นางสาวอภิชยา หอมรวง

หัวหน้าแผนก

นางสาวผุสดี จันทูล

ผู้ช่วย

นายสุดใจ ดอนเตาเหล็ก

ผู้ช่วย

นางสาวสมหญิง อินทรกำแหง​

ผู้ช่วย

นางสาวแอมมิตา กันทะสอน

ผู้ช่วยแผนกการเงินและบัญชี

นางสาวผุสดี จันทูล ​

หัวหน้าแผนก

นางสาวสมหญิง อินทรกำแหง​

ผู้ช่วย

นางสาวแอมมิตา กันทะสอน

ผู้ช่วยแผนกพัสดุและยานพาหนะ

นายสุนันท์ นุ่นสังข์

ผู้ช่วยฝ่ายบริหาร

นางสาวอุสา พลบุญ

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวธัญภัทร วรเพ็ญศิริวัฒน์

ผู้ช่วย

นายฉลอง สร้อยสีหา

ผู้ช่วย

นางสาวจิดาภา สุทธิวงษ์

ผู้ช่วย

นางสาวปนัดดา ศรีเสริม

ผู้ช่วย

นายพันธ์ศักดิ์ สมพร

ผู้ช่วยแผนกบุคคล

นางบุปผา ศรีเกษ

หัวหน้าแผนก

นางสาวฉัตรวรีย์ มะลิยา

ผู้ช่วย

นางสาวสิทธิณี ศรีปัตเนตร

ผู้ช่วยแผนกอาคารสถานที่

นายฉลอง สร้อยสีหา

หัวหน้าแผนก

นายเสกสรร จันทร์พุ่ม

ผู้ช่วย

นายพันธ์ศักดิ์ สมพร

ผู้ช่วย

นางวราวรรณ ดวงจันทร์

ผู้ช่วย

นางอำพันธ์ ชูวงศ์

ผู้ช่วย

นางศิริพร อัฐทอง

ผู้ช่วย

นางเตีย บัวยิ้ม

ผู้ช่วย

นายพิชิต อรบุตร

ผู้ช่วย

นายทินกร บัวยิ้ม

ผู้ช่วย

นางสาวพรพรรณ พวงพลอย

ผู้ช่วย

นางสาวบัวเพียร ศรีโสดา

ผู้ช่วย

นายสมศักดิ์ เรืองกฤษณ์

ผู้ช่วยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นางสาวอภิชยา หอมรวง

หัวหน้าแผนก

นายฉลอง สร้อยสีหา

ผู้ช่วย

นายฐานันดร นาคดี

ผู้ช่วย

นายจักรพงศ์ พันธ์งาม

ผู้ช่วยแผนกประชาสัมพันธ์

นายฐานันดร นาคดี

หัวหน้าแผนก

นางสาวปนัดดา ศรีเสริม

ผู้ช่วย

นางสาวปิยะพร สีเสน

ผู้ช่วย

นายจักรพงศ์ พันธ์งาม

ผู้ช่วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *