ฝ่ายพัฒนากีฬา

ฝ่ายพัฒนากีฬา

นายมานพ โพธิ์พันธุ์

หัวหน้าฝ่ายพัฒนากีฬา ​แผนกส่งเสริมและพัฒนานักกีฬา

นางสาวมัณลิกา เอสะตี

หัวหน้าแผนกส่งเสริมและพัฒนานักกีฬา ​

นายปัญญาวุธ เลื่อนฤทธิ์

ผู้ช่วย ​

นายเสกสรร จันทร์พุ่ม

ผู้ช่วย ​

นางสาวอรณี นาควงศ์

ผู้ช่วย ​

นายโสภณ กล้าฉุน

ผู้ช่วย ​แผนกบริหารจัดการสนามกีฬาและครุภัณฑ์ทางการกีฬา

นายธนะศักดิ์ บัวคำศรี

หัวหน้าแผนกบริหารจัดการสนามกีฬาและครุภัณฑ์ทางการกีฬา ​

นางทัดดาว ชุ่มอภัย

ผู้ช่วย ​

นายนฤพล โสดา

ผู้ช่วย ​

นายปฏิพัทธ์ วันทาวงษ์

ผู้ช่วย ​แผนกทะเบียนและสถิตินักกีฬา

นายภูวนารถ ศรีไชย

หัวหน้าแผนกทะเบียนและสถิตินักกีฬา ​

ว่าที่ร้อยตรีหญิงจริยา รักพ่อ

ผู้ช่วย ​

นางสาวอรณี นาควงศ์

ผู้ช่วย ​

นายปฏิพัทธ์ วันทาวงษ์

ผู้ช่วย ​แผนกวิทยาศาสตร์การกีฬา

นายภาคภูมิ โม่งประณีต

หัวหน้าแผนกวิทยาศาสตร์การกีฬา ​

นางทัดดาว ชุ่มอภัย

ผู้ช่วย ​

นายปัญญาวุธ เลื่อนฤทธิ์

ผู้ช่วย ​

นายเสกสรร จันทร์พุ่ม

ผู้ช่วย ​

นายนฤพล โสดา

ผู้ช่วย ​

หมวดหมู่ไม่มีหมวดหมู่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *