ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ

นางเนาวรัตน์ สมพร

ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการแผนกหลักสูตรและการสอน

นางทักษิณา นากา

หัวหน้าแผนกหลักสูตรและการสอน

นายณัฐพงค์ โพธิ์มินทร์

ผู้ช่วย

นางสาวศิริภัสสร เลิศศรี

ผู้ช่วย

นางสาวอัญชลี ศรีวงษ์

ผู้ช่วยแผนกทะเบียนและวัดผล

นางสาวอภิชยา หอมรวง

หัวหน้าแผนกทะเบียนและวัดผล

นางสาววิภาภรณ์ บุญอ่อน

ผู้ช่วย

นางสาวปริยากร พรมชาติ

ผู้ช่วย

นายวายุพงษ์ บุญทม

ผู้ช่วยแผนกห้องสมุด

นายสุดใจ ดอนเตาเหล็ก

หัวหน้าแผนกห้องสมุด

ว่าที่ร้อยตรีหญิงจริยา รักพ่อ

ผู้ช่วย

นายปันวิทย์ แสงขาวอาทิอร

ผู้ช่วย

นางสาวเกษมณี ประทุมวงศ์

ผู้ช่วยแผนกแนะแนวและบริการทางการศึกษา

นางสาวสุกันญา ทองด้วง

หัวหน้าแผนกแนะแนวและบริการทางการศึกษา

นางสาวบุญเนตร นาคูณ

ผู้ช่วย

ว่าที่ร้อยตรีหญิงจริยา รักพ่อ

ผู้ช่วย

นางสาวอัญชลี ศรีวงษ์

ผู้ช่วยแผนกแนะแนวและบริการทางการศึกษา

นายณัฐพงค์ โพธิ์มินทร์

หัวหน้าแผนกนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

นางสาววิภาภรณ์ บุญอ่อน

ผู้ช่วย

นางสาวเกษมณี ประทุมวงศ์

ผู้ช่วยแผนกผลิตเอกสาร ตำรา และวิจัย

นางสาวศิริภัสสร เลิศศรี

หัวหน้าแผนกผลิตเอกสาร ตำรา และวิจัย

นายอุกฤษฏ์ บัวพันธ์

ผู้ช่วย

นายปันวิทย์ แสงขาวอาทิอร

ผู้ช่วยแผนกประกันคุณภาพการศึกษา

นางสาวบุญเนตร นาคูณ

หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพการศึกษา

นายสุดใจ ดอนเตาเหล็ก

ผู้ช่วย

นางสาวสุกันญา ทองด้วง

ผู้ช่วย

นายอุกฤษฏ์ บัวพันธ์

ผู้ช่วย

นายวายุพงษ์ บุญทม

ผู้ช่วย

นางสาวปริยากร พรมชาติ

ผู้ช่วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

sskss