เพลง: มาร์ชโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
คำร้อง – ทำนอง : อ.ดวงจันทร์ บุญทน


โรงเรียนกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ
คือดินแดนแควนเขตของชาวพลศึกษา เราล้วนเกรียงไกร
มีน้ำใจนักกีฬา เราฝึกฝนตนพัฒนา การกีฬาแกร่งกล้าชาตรี
ศรีสะเกษถิ่นการศึกษาเจริญก้าวหน้าประาชาสุขศรี
เรารู้รักสามัคคี ร่วมก่อทำดีมีวินัย


*ชูเชิดชาติศาสนา พระมหาราชภูมิพลเทิดไท้ แสด ดำ เหลือง
ฟูเฟื่องเกริกไกร ทุกถิ่นทั่วไทยน้อมใจเทิดสถาบัน
เราภูมิใจเราเรียนเราเล่นกีฬาเชี่ยวชาญ
เราภูมิใจครูอาจารย์ผู้เพียรสืบสานสั่งสอนสร้างสรรค์
เราภูมิใจ เราร่วมรักสถาบันเราภูมิใจเรานั้นเจ้าแห่งการกีฬา

เพลงมาร์ชโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ