ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

**หมายเหตุ**กรณีที่ผู้ค้ำไม่ใช่ผู้ปกครองโดยชอบธรรมให้มีหนังสือมอบอำนาจตามที่โรงเรียนประกาศ

การจัดการสอบเพื่อเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางกาย และทักษะด้านกีฬา

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางกาย และทักษะด้านกีฬา

20230222193431

ใบตรวจสุขภาพ โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

การเตรียมความพร้อมรายงานตัวเพื่อทดสอบสมรรถภาพทางกาย

แจ้งการเตรียมความพร้อมรายงานตัวเพื่อทดสอบสมรรถภาพทางกาย ความถนัด และความสามารถทางทักษะกีฬา
กำหนดการรายงานตัว
๑. รายงานตัวเพื่อเข้ารับการทดสอบ
เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น.
๒. เริ่มทำการทดสอบ
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
หากไม่มารายงานตัวเพื่อเข้าทดสอบ ตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนดถือว่า”สละสิทธิ์”

หมายเหตุ ผู้สมัครสอบที่ส่งเอกสารไม่ครบสามารถส่งเอกสารเพิ่มเดิม
ใน 18 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โต๊ะรายงานตัว

หลักฐานและเอกสาร-ในการสอบปฏิบัติ

หลักฐานและเอกสาร-ในการสอบปฏิบัติ.docx

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบภาคปฏิบัติ (ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ความถนัดและความสามารถทางทักษะกีฬา) เพื่อเข้าเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศรายชื่อ

ผลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38 รอบคัดเลือก 3 ผลการแข่งขันกีฬามวยปล้ำ

รายงานผลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38 รอบคัดเลือกภาคตะวันออกตัวแทน ภาค 3
ผลการแข่งขันกีฬามวยปล้ำ
วันที่ 20 – 22 ธันวาคม พ.ศ 2565
กีฬามวยปล้ำจังหวัดศรีสะเกษส่งเข้าแข่งขัน 30 คน

🏆สรุปเหรียญรางวัลทุกหมดทุกประเภท
ได้รับเหรียญรางวัล🥇🥈🥉 แบ่งเป็น 5 ประเภท
🥇19 เหรียญทอง
🥈 7 เหรียญเงิน
🥉 3 เหรียญทองแดง
รวมเหรียญทั้งหมด 🥇🥈🥉 29 เหรียญ

1. ประเภท เกรกโกโรมัน ส่ง 8 รุ่น
ได้รับเหรียญรางวัล
🥇 8 เหรียญทอง

2.ประเภท ฟรีสไตล์ชาย ส่ง 6 รุ่น
ได้รับเหรียญรางวัล
🥇 3 เหรียญทอง
🥈 3 เหรียญเงิน

3.ประเภท ฟรีสไตล์หญิง ส่ง 10 รุ่น
ได้รับเหรียญรางวัล
🥇 7 เหรียญทอง
🥈 2 เหรียญเงิน
🥉 1 เหรียญทองแดง

4.ประเภทชายหาดชาย ส่ง 4 รุ่น
ได้รับเหรียญรางวัล
🥇 1 เหรียญทอง
🥉 2 เหรียญทองแดง

5.ประเภทชายหาดหญิง ส่ง 2 รุ่น
ได้รับเหรียญรางวัล
🥈 2 เหรียญเงิน

การเสนอเป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 พ.ศ. 2568 และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2568

การเสนอเป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 พ.ศ. 2568 และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2568

sskss