โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษได้ทำการแข่งขันกีฬาสี ภายใน


งานนันทนาการฯฝ่ายกิจการนักเรียน รายงานการแข่งขันกีฬาภายใน การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล วันที่ 11 มิ ย. 65

รายงานการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดศรีสะเกษ กีฬายูโด

วัน เสาร์ ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕
ขออนุญาตรายงานการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕ กีฬายูโด ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ

……..รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี ………

ได้เป็นตัวแทนในการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศ ดังนี้

๑. เด็กหญิงสุณิสา สุราช
๒. เด็กหญิงฉัตรชฎาภรณ์ สุวรรณวิจิตร
๓. เด็กหญิงศิริรัตน์ อาจหาญ
๔. เด็กหญิงพัฒน์นรี ประเสริฐศรี


วัน อาทิตย์ ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๕
ขออนุญาตรายงานผลการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕ กีฬายูโด ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ

……..รุ่นอายุไม่เกิน ๑๙ ปี ………

ด้เป็นตัวแทนในการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศ ดังนี้
๑. นางสาวปริชญา สวยสะอาด
๒. นางสาวรุ่งนภา ดวงพุฒ
๓. นางสาวชนาภัทร ไชยชนะ
๔. นางสาวอภิญญา แสนทวีสุข
๕. นางสาวพัชราพร ขันโพธิ์น้อย
๖. นางสาวเปรมวดี จามะรีย์
๗. นางสาวพรชิตา เอี่ยมสีทอง


ผลการแข่งขันมวยสากล รอบคัดเลือกตัวแทนเขต 3​

เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ​ ขออนุญาตรายงานผลการแข่งขันมวยสากลกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ​ รอบคัดเลือกตัวแทนเขต 3​ ประจำวันที่​ 5 กันยายน​ 2565
1.เหรียญทอง🥇 รุ่น​ 45​ Kg.​
นายเกียรติศักดิ์​ สสุขวี
2.เหรียญทอง🥇 รุ่น​ 51 Kg.​
นายวชิรวิทย์​ บุญกุศล
สรุปวันนี้แข่ง 2 คน ชนะ 2 คนครับ 🥇🥇

รายชื่อตัวแทนในการแข่งขัน ณ จังหวัดเชียงใหม่

รายงานสรุปผลการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2565
ตั้งแต่วันที่ 3- 4 กันยายน 2565 และได้เป็นตัวแทนในการแข่งขัน ณ จังหวัดเชียงใหม่

^^ประเภทบุคคล^^

– นางสาวปริชญา สวยสะอาด
– นางสาวรุ่งนภา ดวงพุฒ
– นางสาวภัณฑิรา อินทร์แปลง
– นางสาวอภิญญา แสนทวีสุข
– นางสาวพัชราพร ขันโพธิ์น้อย
– นางสาวเปรมวดี จามะรีย์

^^ประเภทท่าทุ่มมาตรฐาน^^

– นางสาวสิณัฐชามณฑ์ ชินวงศ์
– นางสาวณัฐฌธิดา บูระภักดิ์

ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดชนิดกีฬาสำหรับโรงเรียนกีฬา,วิทยาเขต

sskss-1

การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดชนิดกีฬาสำหรับโรงเรียนกีฬาและวิทยาเขตครั้งที่ 4 ในวันที่ 3-4 กันยายน 2565 ณห้องประชุมศรีตรังมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตตรัง

คณะครูโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษนำโดยท่านผู้อำนวยการสิบเอกเสกสันต์ ชุ่มอภัย จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติโดยได้ร่วมกันลงนานถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

คณะครูโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษนำโดยท่านผู้อำนวยการสิบเอกเสกสันต์

ชุ่มอภัย จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติโดยได้ร่วมกันลงนานถวายพระพรเนื่องใน

โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 

 

 

กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 37 พัทลุงเกมส์

กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 37 พัทลุงเกมส์ ณ โรงเรียนพนางตุง

 

 

กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 37 พัทลุงเกมส์ ณ โรงเรียนพนางตุง กีฬามวยปล้ำจังหวัดศรีสะเกษ

ส่งเข้าแข่งขัน 26 คนมวยปล้ำ

8 เหรียญทอง

🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇

4 เหรียญเงิน

🥈🥈🥈 🥈

4 เหรียญเงิน

🥉🥉🥉🥉🥉🥉🥉ยูโด

1 ทอง

🥇

4 ทองแดง

🥉🥉🥉🥉

ทองแดงประเภททีมหญิง A

1 นักกีฬายอดเยี่ยม หญิง

ตะกล้อชายหาดประเภททีม

ชนะเลิสอับดับหนึ่ง

6 เหรียญทอง

🥇🥇🥇🥇🥇🥇

มวยสากลสมัคเล่น

2 เหรียญทอง


🥇🥇

2 เหรียญเงิน


🥈🥈

3 เหรียญทองแดง


🥉🥉🥉