ผลการแข่งขันวาดภาพในหัวข้อประเพณีไทย

ผลการแข่งขันวาดภาพในหัวข้อประเพณีไทย
โครงการศิลป์สร้างสรรค์🖌️ประเภททีมและการประกวดประติมากรรมประเภททีมในหัวข้อเศรษฐกิจพอเพียง ในระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่ 5 กันยายนพุทธศักราช 2565

sskss