แจ้งกำหนดการปิดภาคเรียนที่ 1 และเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ด้วยโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้สิ้นสุดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 นั้น เพื่อให้การเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ จึงแจ้งกำหนดการปิดภาคเรียนที่ 1 และเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ดังนี้

เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง-ปี-67

เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนจัดซื้อจัดจ้าง-ปี-67