ผลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38 รอบคัดเลือก 3 ผลการแข่งขันกีฬามวยปล้ำ

รายงานผลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38 รอบคัดเลือกภาคตะวันออกตัวแทน ภาค 3
ผลการแข่งขันกีฬามวยปล้ำ
วันที่ 20 – 22 ธันวาคม พ.ศ 2565
กีฬามวยปล้ำจังหวัดศรีสะเกษส่งเข้าแข่งขัน 30 คน

🏆สรุปเหรียญรางวัลทุกหมดทุกประเภท
ได้รับเหรียญรางวัล🥇🥈🥉 แบ่งเป็น 5 ประเภท
🥇19 เหรียญทอง
🥈 7 เหรียญเงิน
🥉 3 เหรียญทองแดง
รวมเหรียญทั้งหมด 🥇🥈🥉 29 เหรียญ

1. ประเภท เกรกโกโรมัน ส่ง 8 รุ่น
ได้รับเหรียญรางวัล
🥇 8 เหรียญทอง

2.ประเภท ฟรีสไตล์ชาย ส่ง 6 รุ่น
ได้รับเหรียญรางวัล
🥇 3 เหรียญทอง
🥈 3 เหรียญเงิน

3.ประเภท ฟรีสไตล์หญิง ส่ง 10 รุ่น
ได้รับเหรียญรางวัล
🥇 7 เหรียญทอง
🥈 2 เหรียญเงิน
🥉 1 เหรียญทองแดง

4.ประเภทชายหาดชาย ส่ง 4 รุ่น
ได้รับเหรียญรางวัล
🥇 1 เหรียญทอง
🥉 2 เหรียญทองแดง

5.ประเภทชายหาดหญิง ส่ง 2 รุ่น
ได้รับเหรียญรางวัล
🥈 2 เหรียญเงิน

การเสนอเป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 พ.ศ. 2568 และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2568

การเสนอเป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 พ.ศ. 2568 และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2568

รายงานการเข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนกีฬา กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้าราชการครูให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 7-12 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมบางแสนเฮอร์เทจ จ.ชลบุรี

รายงานการเข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนกีฬา กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้าราชการครูให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 7-12 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมบางแสนเฮอร์เทจ จ.ชลบุรี

ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียน เป็นตัวเเทนมอบของบริจาค เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

สิบเอกเสกสันต์ ชุ่มอภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายสุนันท์ นุ่นสังข์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ คณะครู บุคลากร และนักเรียน เป็นตัวเเทนมอบของบริจาค สิ่งของอุปโภคบริโภค เเละมอบเงิน จำนวน 6,000 บาท ให้กับเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

สิบเอกเสกสันต์ ชุ่มอภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายสุนันท์ นุ่นสังข์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ คณะครู บุคลากร และนักเรียน เป็นตัวเเทนมอบของบริจาค สิ่งของอุปโภคบริโภค เเละมอบเงิน จำนวน 6,000 บาท ให้กับเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษร่วมฉลองชัย การแข่งขันกีฬา พละศึกษาเกมส์ ครั้งที่ 45

ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมฉลองชัย การแข่งขันกีฬา พละศึกษาเกม ครั้งที่ 45 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (thai national flag day)

เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (thai national flag day)
กำหนดให้มีการชักและประดับธงชาติไทยในวันดังกล่าว งานหลักสูตรและการสอน ฝ่ายวิชาการ จึงได้จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ณ บริเวณโดมโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษได้ทำการแข่งขันกีฬาสี ภายใน


งานนันทนาการฯฝ่ายกิจการนักเรียน รายงานการแข่งขันกีฬาภายใน การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล วันที่ 11 มิ ย. 65