มอบรางวัลการแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์

เวลา๐๘.๑๕ น.หลังกิจกรรมหน้าเสาธงช่วงเช้าสิบเอกเสกสันต์ ชุ่มอภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู มอบรางวัลให้นักเรียนที่ชนะในการแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์
เนื่องในกิจกรรมส่งเสริมทักษะคณิตศาสตร์
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อเป็นของขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียน ซึ่งรางวัลแบ่งออกเป็น 2 ช่วงชั้น
ได้แก่ ช่วงชั้นที่ ๑ ( ม.๑ - ม.๓ ) ช่วงชั้นที่ ๒ ( ม.๓ - ม.๖ ) ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ