ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2565

ตามที่ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบหมายให้โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ซึ่งได้กำหนดรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๓ มกราคม – ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ได้ทำการสอบภาคปฏิบัติ (ทดสอบทักษะด้านกีฬา)ในวันที่ ๑๙ – ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และทำการสอบวัดความรู้พื้นฐานทางการเรียน และตรวจสุขภาพในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ ผลการสอบวัดความรู้พื้นฐานทางการเรียน และตรวจสุขภาพได้เสร็จสิ้นลงแล้วจึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนในโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (รายละเอียดดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้)ให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวมารายงานตัว ทำสัญญารับทุนการศึกษา ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา 0๗.๓๐ – ๙.๓๐ น. ณ อาคารโดมโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ หากนักเรียนไม่มารายงานตัวตามวัน เวลาและสถานที่ ที่กำหนด ถือว่า สละสิทธิ์

ทั้งนี้ นักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนในโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ของโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ แนบท้ายประกาศนี้ โดยเคร่งครัด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *